Obecní úřad

Kontakt

Obec Liptál
Liptál č. 331
756 31
tel.: +420 571 438 074
fax: +420 571 424 785
e-mail: obec@liptal.cz , starosta@liptal.cz
IČO: 00304051
DIČ: CZ 00304051
Účet KB Vsetín, č.ú. 6724851/0100
Datová schránka: ejfb2j3
Webové stránky obce: www.liptal.cz, www.liptal.eu

Informační centrum Liptál
- v budově OÚ Liptál, boční vchod od komunikace z Pustého, naproti telefonní budky
Tel.: +420 571 423 030

Podání žádostí o informace, příjem žádostí a dalších podání, podání opravných prostředků proti rozhodnutím obce:
- e-mailem: obec@liptal.cz
- osobně na podatelně: Obecní úřad Liptál, 756 31 Liptál 331
- datovou schránkou: ejfb2j3
- poštou: Obecní úřad Liptál, 756 31 Liptál 331
- vše písemnou formou

Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 h - úřední dny
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:00 h - neúřední dny
Informační centrum: pondělí, středa 8:00 - 11:00 a 12:00 - 16:00 h

LIPTÁL 2016 - prezentace obce - video

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odkaz na portál "Města a obce online – MOOL".
Odkaz na portál "ePUSA".
Závěrečný účet obce Liptál zde.
V totmo roce nebylo požádáno o informace v rámci zákona č. 106/1999 Sb.

Pracovníci obecního úřadu

Starosta: Ing. Milan Daňa | email: starosta@liptal.cz | telefony: 571 438 074, 777 931 876
Místostarosta: Ing. Ondřej Vaculík | email: obec@liptal.cz | telefony: 571 438 074, 604 436 887
Účetní: Marie Sušňová| email: ucetni.liptal@cmail.cz | telefon: 571 438 074
Referent, evidence obyvatel, záležitosti občanů, redakce zpravodaje, ověřování:
Jana Vráblíková | email: obec@liptal.cz | telefon: 571 438 074
Referent, pokladna, infocentrum, Czech Point, ověřování:
Monika Valchářová | email: infocentrum@liptal.cz | telefony: 571 438 074, 571 423 030
Referent, obecní knihovna, sběrna prádla, kulturní zařízení, ověřování:
Alena Malčíková | email: obec.urad@liptal.cz | telefon: 571 438 074

Odborný lesní hospodář pro Liptál
- pro lesy ve vlastnictví Obce Liptál - Polesí Klášťov - Petr Jurásek, 603 584 024
- pro soukromé i státní - Lesy ČR - Petr Chuděj, T: 724 523 806
Více info v založce Služby a firmy.

Členové obecní rady

Ing. Milan Daňa (SNK Liptál)
Ing. Ondřej Vaculík (SNK Liptál)
Lubomír Vaculík (SNK Liptál)
MUDr. Vítězslav Čech (SNK Liptál)
Ing. Miroslav Hrádek (SNK Liptál)

Členové obecního zastupitelstva:

Ing. Milan Daňa (SNK Liptál)
Zdeněk Mrlina (SNK Liptál)
Ing. Miroslav Hrádek (SNK Liptál)
Zdeněk Vaculík (SNK Liptál)
MUDr. Vítězslav Čech (SNK Liptál)
Ing. Věra Jašková (SNK Liptál)
Darina Geržová (SNK Liptál)
Ing. Ondřej Vaculík (SNK Liptál)
Filip Tomanec (SNK Liptál)
Lubomír Vaculík (SNK Liptál)
Lumír Smilek (SNK Liptál)
Jana Trochtová (SNK Liptál)
Veronika Jurásková (SNK Liptál)

Členové finančního výboru:

předseda: Ing. Miroslav Hrádek
člen: Zdeněk Mrlina
člen: Zdeněk Vaculík

Členové kontrolního výboru:

předseda: Ing. Věra Jašková
člen: Darina Geržová
člen: Lumír Smilek

Komise pro občanské záležitosti - předseda: Darina Geržová