Obecně závazné vyhlášky

NÁZEV VYHLÁŠKY VYVĚŠENA
1/2016 Vyhláška o místním poplatku - komunální odpad1.7.2016
Knihovní řád Místní knihovny Liptál1.3.2016
1/2014 Vyhláška - zrušovací o místním poplatku za provozovaný VHP13.8.2014
Veřejná vyhláška oznámení opatření obecné povahy - územní plán Liptál4.1.2014
Jednací řád Zastupitelstva obce Liptál19.6.2013
2/2002 Vyhláška Řád veřejného pohřebiště v obci Liptál9.11.2011
1/2004 Vyhláška o závazných částech změny č. 4 ÚPSÚ Liptál9.11.2011
3/2000 Vyhláška o závazných částech změny č. 3 ÚPSÚ Liptál9.11.2011
1/2009 Vyhláška Požární řád obce9.11.2011
2/2009 Vyhláška - stanovení podmínek PO při akcích s větším počtem osob9.11.2011
1/1999 Vyhláška o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ Liptál9.11.2011
1/1996 Vyhláška o závazných částech doplňku č.1 ÚPSÚ Liptál9.11.2011
1/1995 Vyhláška o závazných částech ÚPSÚ Liptál9.11.2011
2/2005 Vyhláška - zrušovací o symbolech obce Liptál a jejich užívání10.4.2011
1/2001 Vyhláška o shromažďování, sběru, přepravy, třídění ... odpadu Liptál10.4.2011
4/2005 Vyhláška o místním poplatku ze psů10.4.2011
1/2008 Vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí10.4.2011
1/2005 Vyhláška o závazných částech změny č. 5 ÚPSÚ Liptál10.4.2011
1/2006 Vyhláška o závazných částech změny č. 6 ÚPSÚ Liptál10.4.2011
7/2005 Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 10.4.2011
3/2005 Vyhláška - zrušovací o prodeji bytů ve vlastnictví Obce Liptál10.4.2011
V databázi OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY je celkem 21 záznamů.