Naše obec

Z historie folkloru

Dějiny udržování a obnovování lidových zvyků a obyčejů, ztvárněných minulými generacemi v písních, tancích a hrách, se datují v Liptále rokem 1930. Tehdy se ve Vsetíně konaly Národopisné slavnosti moravsko - slezské a na nich vystoupila krojovaná skupina z Liptálu se dvěma pásmy se zbojnickou tématikou. Organizace činnosti valašského kroužku se ujal liptálský učitel František Váňa s manželkou Emílií. Vystoupení a nácviky se konaly nárazově při různých příležitostech: dožínky, kácení máje, tradiční valašské bály. Tuto národopisnou činnost přerušila druhá světová válka.

Brzy po osvobození Československa se činnost národopisné skupiny v Liptále obnovila a již roku 1946 její členové vystoupili na 1. mírových dožínkách ve Vsetíně.Podnětem k založení Valašského krúžku jako samostatného spolku byla roku 1947 velmi inspirující národopisná přednáška akademického malíře Jana Kobzáně. Nastalo systematické nacvičování a rozšiřování repertoáru. Soubor byl roku 1951 začleněn do závodního klubu výrobního družstva Lipta, získal pro svou činnost finanční prostředky, nové kroje i hudební nástroje pro vlastní cimbálovou muziku.

Během půlstoleté historie absolvovali členové Valašského souboru písní a tanců LIPTA Liptál nesčíslné množství vystoupení v obci, v blízkém i vzdálenějším okolí, na folklorních festivalech doma i v zahraničí, při mnoha zahraničních zájezdech. V roce 1970 byl v zámeckém parku odhalen pomník Janu Kobzáňovi, jednomu ze zakladatelů souboru. Při této příležitosti se představil liptálským občanům soubor LIPTA novým programem a tím byla založena tradice každoročních Liptálských slavností. Od roku 1978 se Liptálské slavnosti konají s mezinárodní účastí. Účast zahraničních souborů, vysoká náročnost přípravy hlavních programů a v neposlední řadě prostředí přírodního kulturního areálu vtiskly Liptálským slavnostem festivalovou atmosféru, která přitahuje milovníky folklóru ze širokého okolí.

Hluboké kořeny folklóru v Liptále se projevily i při vzniku skupiny, vychovávající malé tanečníky a tanečnice. Roku 1973 vznikl dětský soubor MALÁ LIPTA, který měl první veřejné vystoupení v nových krojích dne 18. dubna 1975 a v témže roce i na Liptálských slavnostech. Malá Lipta se pravidelně účastní soutěžních přehlídek, děti na nich získaly řadu ocenění a hlubokých zážitků. Významným mezníkem v postavení Malé Lipty bylo v roce 1988 rozhodnutí o pravidelném pořádání Dětských folklórních dnů.

Ve vedení liptálských folklórních souborů byli:
František Váňa 1930 - 1940
Emílie Váňová 1930 - 1940 1961 - 1966
Jan Kobzáň 1955 - 1958
Karel Pecha 1955 - 1958
Stanisl. Špačková 1958 - 1961
Karel Mrlina 1956 - 1958 1966 - 1970
Radomír Sousedík 1970 - 1986
Ing. Lad. Michálek 1986 - dosud