Naše obec

Z historie spolků

Pravidelné kulturní a společenské akce v průběhu roku
Myslivecké sdružení

Rozhodnutím Okresního úřadu Vsetín byla v obci Liptál dne 26.2.1993 uznána honitba s názvem Honební společenstvo Liptál o výměře 1635 ha, kterou vlastník honitby pronajímá Mysliveckému sdružení Liptál - Brdisko. Pro společenské potřeby Mysliveckého sdružení je využívána chata, postavená v anglické zahradě Pod smrkem. Hlavní zvěří v honitbě je srnčí zvěř.

Český červený kříž

Místní organizace ČSČK byla v naší obci založena v roce 1955. Členové se kromě zdravotnické činnosti včetně dárcovství krve vždy aktivně podíleli také na společenském a kulturním životě obce, pořádali taneční zábavy, turistické zájezdy, pracují se školní mládeží. Pomáhali také při zlepšování zdravotní péče a při budování zdravotního střediska v Liptále.

Ovocnářsko-zahrádkářský svaz

Místní organizace Československého ovocnářsko - zahrádkářského svazu byla založena roku 1965. Hlavní nápní činnosti bylo zajišťování sadbového materiálu, hnojiv a dalšch zahrádkářských potřeb. Zahrádkáři se podíleli také na úpravě veřejných prostranství a organizovali také poznávací zájezdy. V současné době se činnost organizace soustřeďuje na pořádání výstav obrazů, šperků a jiných uměleckých předmětů.

Sbor dobrovolných hasičů

radice Sboru dobrovolných hasičů začala v naší obci již v roce 1905. Ochrana proti požárům však byla organizována majitelem liptálského panství mnohem dříve, hasičský sbor měla i místní pobočka firmy Thonet. SDH patřil od samého začátku k všestranně nejaktivnějším organizacím. V roce 1967 byla předána do užívání nová hasičská zbrojnice, na jejíž stavbě odpracovali místní občané přes 15000 brigádnických hodin. SDH pořádá každoročně vlastní požární soutěž, které se účastní družstva z celé Moravy.

Sdružení technických sportů a činností

Předchůdcem této organizace byl od roku 1946 Svaz brannosti a později Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm). Aktivity se zaměřovaly na výcvik branců, organizování branných soutěží, pracoval klub střelecký kroužek a radioamatérský. Na základní škole úspěšně pracoval klub leteckomodelářský. Vznikla nová klubovna a výcviková zařízení. Řady úspěchů dosáhli také naši motokrosoví závodníci. V roce 1991 se stalo nástupnickou organizací Sdružení technických sportů a činností, které sdružuje v uvedených oblastech zájemce o aktivní využití volného času.

Tělovýchovná jednota Lipta

Organizovaná tělovýchova vznikla v Liptále roku 1914, kdy byla založena tělocvičná jednota Sokol. V roce 1967 došlo k organizační změně, TJ Sokol vznikla Tělovýchovná jednota Lipta. Její členové vždy vyvíjeli bohatou tělovýchovnou, společenskou i kulturní činnost. V obci byla vybudována řada sportovních zařízení. Sportovní aktivity se zaměřují především na kopanou, turistiku, základní rekreační tělovýchovu, úspěch zaznamenávají i členové šachového kroužku.

Podrobně je popsána činnost spolků a sdružení v publikaci "LIPTÁL - kapitoly z historie obce na Valašsku" která je k dispozici na Obecním úřadu Liptál.