Hudby v Liptále

Pěvecký sbor ČCE

Při veřejných shromážděních, pohřbech i svátečních bohoslužbách jsme zvyklí slýchat hlasy členů pěveckého sboru, který se schází pod vedením paní Hany Vaculíkové. I když jich není mnoho, scházejí se pravidelně a rádi. Zároveň cítí užitečnost této služby.
Chceme tímto pozvat i další zájemce zejména mladšího a středního věku. Je vítán každý, kdo umí zpívat a udělá si jednou v týdnu čas na zkoušku.

Nedopusťme, aby liptálský pěvecký sbor následoval ty mnohé pěvecké církevní sbory v okolí, které již zanikly. (Zpravodaj Farního sboru ČCE v Liptále, duben 2011, č.18)

Kontakt: Hana Vaculíková, tel. 777 884 379, email: mikulajda1956@gmail.com