Informační centrum

Sazební poplatků

Poplatek za odvoz domovního odpadu:
- za osobu s trvalým pobytem 350 Kč/rok
- za rekreační objekt - 350 Kč/rok

Poplatek za psa:
- v obci 100 Kč/rok za prvního psa, za každého dalšího psa 200 Kč/rok
- v odlehlých částech 50 Kč/rok za prvního psa, za každého dalšího psa 100 Kč/rok

Splatnost poplatků je do konce března každého roku.

UPOZORNĚNÍ - POPLATKY ODPADY, PSI
Upozorňujeme občany, kteří ještě nemají uhrazen poplatek za odvoz komunálního odpadu za letošní (případně minulý) rok a poplatek za psa, aby tak co nejdříve učinili hotově nebo kartou na obecním úřadě, nebo převodem na účet Obce Liptál, číslo účtu 6724851/0100, v. s. je číslo domu.


POPLATKY EVIDENCE OBYVATEL
- Ohlášení změny místa trvalého pobytu - 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku (osvobozeny jsou osoby mladší 15 let)

- Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel za každou osobu - 100 Kč

- Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky - 100 Kč